Toekomstbestendige Sportverenigingen

We kennen in Nederland een unieke verenigingsstructuur waar we trots op mogen zijn. Om daar in de toekomst van te kunnen blijven genieten zullen we ook moeten nagaan hoe we de vereniging zelf zo kunnen organiseren dat deze een belangrijke rol blijft spelen in een veranderende maatschappij.

"Hoe kunnen we anders omgaan met de waardering van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door een dynamische contributie?"

Er verandert veel in de omgeving van verenigingen. Sportparken worden steeds meer openbaar terrein, en daarmee wordt de rol van de clubs en de clubhuizen anders. Kan het Innovation Clubhouse en de omliggende velden bijvoorbeeld ook aan ongebonden sporters een plek bieden, en kunnen we met deze ontwikkeling ook niet sporters in de wijk betrekken bij activiteiten op de club? Een andere ontwikkeling is de afnemende tijd die mensen beschikbaar zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken met vrijwilligers en professionals binnen de vereniging die toekomstbestendig en eerlijk is. Ook kunnen we anders omgaan met contributie, bijvoorbeeld door een dynamische contributie systeem op basis van gebruik en inzet bij vrijwilligerstaken voor de club.

Bekijk ook onze andere innovatiethema's

Klimaat­verandering

Sociale Inclusie

Kan jouw organisatie helpen bij het vergroten van onze impact?

We horen graag van je.

Neem contact op